Nee boenwas hoeft u niet verwijderen. Het schoonmaken met St Marc, wat een natuurlijke ontvetter is is voldoende. U kunt daarna Annie Sloan verf aanbrengen. Uiteraard zonder schuren of gronden. Wel raden wij u aan om te ontvetten met een witte doek. Als de doek wit blijft is het goed en kunt u verven. Blijft het nog afgeven en de doek blijft verkleuren moet u beter ontvetten.Lees altijd eerst goed onze handleiding voor u aan de slag gaat met Annie Sloan.

Kan je over boenwas verven met Annie Sloan