Als consument heeft u altijd het recht u bestelling te retourneren. Hieraan zijn wel aan aantal voorwaarden verbonden:

  1. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de besteldatum, daarna nemen wij geen goederen meer retour.
  2. De goederen moeten in goede staat door Shabby Treats retour ontvangen worden, het retour zenden is voor risico van de consument.
  3. De kosten van retourzending zijn voor kosten van de consument, ongefrankeerde pakketten zullen wij niet aannemen.
  4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van de goederen in originele staat en ontvangen zonder schade, terugbetalen. In de praktijk betalen wij dezelfde dag na ontvangst.
  5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; hierbij moet u denken op maat bestelde stoffen. Bij het aanschaffen van kortingspakketten moet het volledige pakket ongebruikt retour komen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van het pakket retour te sturen, aangezien er dan geen redelijke prijs meer is vast te stellen. Gebruikte of geopende artikelen nemen wij niet retour. Over beschadigde of geopende producten alsmede producten die gebruikssporen bevatten betalen wij geen vergoeding.


  1. Sluit het retour formulier bij wat u hier kunt downloaden zodat wij op een juiste en correcte wijze kunnen terug betalen. Wij betalen enkel terug op de rekening waarvan ook is betaald.
  2. Mail het retourformulier naar info@shabbytreats.com en sluit het bij in de retourzending

Retourvoorwaarden en retour formulier van ShabbyTreats